گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معارف اسلامي و علوم سياسي

بيوگرافي

نام : علی اکبر نام خانوادگی : شهریسوند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : aliakbarshahrisvand@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : علوم سياسي - سياستگذاري عمومي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : آزاداسلامی واحد دزفول سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
دانشگاه محل تحصیل : آزاداسلامی واحد دزفول سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی روش های کنتر ل وکاهش نشت آب از بدنه سد خاکی حوضیان الیگودرز
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : آزاداسلامی واحد خرم آباد سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : موانع توسعه سیاسی ایران در عصر پهلوی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی
دانشگاه محل تحصیل : آزاداسلامی واحد اصفهان (خورسگان) سال اخذ مدرک : ورودی 94
عنوان پایان نامه :