گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

  • تاریخ تحویل کلیه پروژه های دانشجویان دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه 1394/11/01 ساعت 10 صبح می باشد.
  • تاریخ تحویل کلیه کارهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( پردیس شهید مدرس کردستان ) روز سه شنبه 1394/10/22 ساعت 14/00 می باشد.
بيوگرافي

نام : جلال نام خانوادگی : غریبی
تاریخ تولد : 1359/03/15
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : jgharibi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فلسفه تعليم و تربيت و برنامه ريزي درسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه محل تحصیل : ایران سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : مبانی فلسفی تعلیم و تربیت چندفرهنگی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
دانشگاه محل تحصیل : ایران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : برنامه درسی چندفرهنگی و دلالت های آن برای چشم اندازهای نوین آموزشی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)
دانشگاه محل تحصیل : ایران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : ــــ
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه محل تحصیل : ایران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : ــــ
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دست افزارهای تحصیل و تحقیق در رشته فلسفه تعلیم و تربیت
ارائه دهنده : انمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران - دکتر رضا محمدی
محل دوره : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد طول دوره : 3 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با مبانی نظری تحول بنیادین(محتوای فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی، فلسفه تربیت رسمی و عمومی)
ارائه دهنده : انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران - دکتر علیرضا صادق زاده قمصری و دکتر محمد حسنی
محل دوره : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره: اخلاق حرفه ای
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: مهارت های هفتگانه فناوری اطلاعات ( ICDL )
ارائه دهنده : سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان دیواندره طول دوره : 130 ساعت
عنوان دوره: آموزش الکترونیکی (E–Learning)
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان سقز طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با بانک های اطلاعاتی (ISI web of Knowledge , Erick , Wiley , Science Direct , …)
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: روش تدریس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
ارائه دهنده : وزارت آموزش و پرورش
محل دوره : مرکز تربیت معلم نسیبه تهران طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره: روش تدریس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی
ارائه دهنده : وزارت آموزش و پرورش
محل دوره : مرکز تربیت معلم نسیبه تهران طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی
ارائه دهنده : وزارت آموزش و پرورش
محل دوره : مرکز تربیت معلم نسیبه تهران طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: روش تحقیق کمی و کیفی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 20 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه اعضای هیأت علمی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز تاریخ دوره : تیرماه 1390
عنوان دوره : ارتباط و روابط انسانی
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان دیواندره تاریخ دوره : مردادماه 1389
عنوان دوره : آموزش مجریان پژوهش دانش آموزی
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان دیواندره تاریخ دوره : آبان ماه 1388
عنوان دوره : روش تـدریس مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان دیواندره تاریخ دوره : تابستان 1391
عنوان دوره : روش تـدریس تفکر و پژوهش پایه ی ششم ابتدایی
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان دیواندره تاریخ دوره : تابستان 1391
عنوان دوره : آشنایی با سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان دیواندره تاریخ دوره : تابستان 1391
عنوان دوره : آسیب های رسانه با تأکید بر ماهواره
محل دوره : ادارات و نهادهای مختلف استان کردستان تاریخ دوره : در طول سال 1393
عنوان دوره : آسیب های اجتماعی با تأکید بر آسیب های نوظهور
محل دوره : ادارات و نهادهای مختلف استان کردستان تاریخ دوره : در طول سال 1393
عنوان دوره : فناوری های نوین و تعلیم و تربیت
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان دیواندره تاریخ دوره : در طول سال 1393
عنوان دوره : روش تـدریس و بـررسی کتـب دوره ابتدایی
محل دوره : آموزش و پرورش شهرستان سقز تاریخ دوره : تابستان 1389