محمدرضا ساعی
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-علوم دامي

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : ساعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تغذيه ابزيان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : کشاورزی - تغذیه دام
دانشگاه محل تحصیل : یاسوج سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : تاثیر عصاره پونه و پروبیوتیک باکتوسل بر عملکرد و ایمنی ماهی قزل الای رنگین کمان