گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : کشاورزی
تاریخ تولد : 1358/02/01
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : keshavarzimehdi82@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : برنامه ريزي درسي،آينده پژوهي،آموزش عالي،طراحي برنامه درسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد مرودشت سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه دیدگاههای مدرنیسم و پست مدرنیسم در برنامه درسی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد مرودشت سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :