گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : شیخان سودانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : leila_sheikhan@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :