شیما تراب
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : شیما نام خانوادگی : تراب
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : shima.torab@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :