گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : عبدالرضا نام خانوادگی : زارع
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : arezazaree@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد محيط زيست و صنعت پاک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اقتصاد انرژی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 74
عنوان پایان نامه : کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای