گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم قرآن و حد يث

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : سعیدی
تاریخ تولد : 1361/06/01
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : alisaeidi5555@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تفسير، حديث،روش تفسير،علوم قرآني، اخلاق قرآني ،تربيت اسلامي،فلسفه،کلام اسلامي،ادبيات عرب
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم قرآن وحدیث
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خوراسگون سال اخذ مدرک : 96
عنوان پایان نامه : قرآن وحدیث
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارشناسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه علوم ومعارف قرآن قم طول دوره : 4سال
عنوان دوره: کارشناسی ارشد قرآن وحدیث
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه خوارزمی تهران طول دوره : 2سال
عنوان دوره: دانشجوی دکتری قرآن وحدیث
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگون اصفهان طول دوره : 4سال