گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : هاجر نام خانوادگی : شکرچی زاده اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشکی اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :