گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : سیدحسین نام خانوادگی : واعظی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sh.vaezi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : Islamic mysticism
دانشگاه محل تحصیل : Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran سال اخذ مدرک : 1988
عنوان پایان نامه : the same From Ibn Arabi and Mulla Sadras point of view