گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مديريت آموزشي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : آرزو نام خانوادگی : عرفان
تاریخ تولد : 1368/01/21
محل تولد : شهرضا
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : edu.erfan89@gmail.com
ایمیل : edu.erfan89@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي - تجاري سازي دانش
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : تجاری سازی دانش