گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : عسگری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mohammad.asgari36@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : جزايي و فقهي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق کیفری وجرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :