گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : مالکی
تاریخ تولد :
محل تولد : Masoud Maleki Masood Maleki
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Masoud.Maleki@Gmail.com
ایمیل : Masoud.Maleki@Gmail.Com
زمینه تحقیقاتی : بانک هاي اطلاعاتي SQL Server و MS Access-مجازي سازي سرور با استفاده از vmWareو Hyper V- مديريت سرورهاي تحت ويندوز
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات-IT
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : ------------
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدرس درس فناوری اطلاعات
محل دوره : دانشگاه پیام نور واحد مبارکه تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : مدرس درس ترجمه شفاهی 3
محل دوره : دانشگاه پیام نور واحد مبارکه تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : مدرس درس ترجمه شفاهی 1
محل دوره : دانشگاه پیام نور واحد مبارکه تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : مدرس درس روش تحقیق
محل دوره : دانشگاه پیام نور واحد مبارکه تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : مدرس درس آزمون سازی Testing
محل دوره : دانشگاه پیام نور واحد مبارکه تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : مدرس درس زبان عمومی
محل دوره : دانشگاه آزاداسلامی واحد مبارکه تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : مدرس درس زبان عمومی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : مدرس دروس دوره های فناوری اطلاعات
محل دوره : مرکز آموزش مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی تاریخ دوره : 1385الی1388
عنوان دوره : Masoud Maleki - Masood Maleki - ISLAMIC AZAD UNIVERSITY OF ISFAHAN
محل دوره : -- تاریخ دوره : --
عنوان دوره : کانال تلگرام Telegram Channel - @MicroSoftAccess - Telegram Group - https://goo.gl/d8bJp9
محل دوره : -- تاریخ دوره : --