عبدالرضا پورهمایون
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : عبدالرضا نام خانوادگی : پورهمایون
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : pourhomayoonreza@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پايداري-زنده واري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اصفهان سال اخذ مدرک : 81
عنوان پایان نامه : مرکزایرانشناسی