گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - معارف اسلامي و علوم سياسي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : سيدمحمدصادق نام خانوادگی : حسینی کجانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :