غلامرضا دهقانی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کامپیوتر

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : دهقانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : dehghani_ghr@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : نرم افزار