گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاكشناسي -حاصلخيزي خاك و تغذیه گیاه

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : اکبری مقدم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : aliram.248@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شيمي تجزيه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد كرمان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : کاربرد طراحی Doehlert برای بهینه سازی روش مایکروویو (Microwave Assisted Extraction) جهت تعیین عناصر Zn,Mn,Cu,Ca,Mg,N,P و Fe درغلات
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: شیمی خاک
ارائه دهنده : سازمان تحقيقات كشاورزي
محل دوره : آموزشكده كشاورزي كرج طول دوره :
عنوان دوره: اصول تغذیه وعلایم کمبود عناصر غذایی
ارائه دهنده : سازمان تحقيقات كشاورزي
محل دوره : مرکز آموزش کشاورزی قزوین طول دوره :
عنوان دوره: آزمون خاک در ارزیابی حاصلخیزی وتعیین نیاز کودی
ارائه دهنده : سازمان تحقيقات كشاورزي
محل دوره : مرکز آموزش کشاورزی زنجان طول دوره :
عنوان دوره: تجزیه گیاه وکاربرد آن د ر تعیین نیاز کودی
ارائه دهنده : سازمان تحقيقات كشاورزي
محل دوره : مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان طول دوره :
عنوان دوره: آشنایی با ایزو17025
ارائه دهنده : سازمان تحقيقات كشاورزي
محل دوره : سازمان تحقيقات كشاورزي طول دوره :
عنوان دوره: روشهای الکتروشیمیایی
ارائه دهنده : سازمان تحقيقات كشاورزي
محل دوره : مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی دستگاه اتمیک ابزربشنwarain
ارائه دهنده : موسسه اپلايدساينس كشاورزي
محل دوره : تهران طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی دستگاه اسپکترومتر جرمی
ارائه دهنده : موسسه فن اوري ازمايشگاهي
محل دوره : تهران طول دوره :
عنوان دوره: تجهیزات مرجع
ارائه دهنده : سازمان تحقيقات كشاورزي
محل دوره : مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گیلان طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : خاكشناسي عمومي
محل دوره : مركز آموزش جهاد كشاورزي سيستان تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه
محل دوره : مركز آموزش جهاد كشاورزي سيستان تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي الي
محل دوره : مركز آموزش جهاد كشاورزي سيستان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حاصلخيزي خاك
محل دوره : مركز آموزش جهاد كشاورزي سيستان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حاصلخيزي خاك وتغذيه گياه
محل دوره : مركز آموزش جهاد كشاورزي سيستان تاریخ دوره :