گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : نوری زاده هنامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : iaunfaculty@yahoo.com
ایمیل : iaunfaculty@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :