گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : مشهدی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.mashhadi@mau.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : ارزيابي اقتصادي طرحهاي صنعتي(اقتصاد مهندسي) ، تدوين طرحهاي توجيه سرمايه گذاري و کسب و کار، مديريت سيستمهاي توليدي، تحقيق در عمليات ، مديريت مالي.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : اندازه گیری و تحلیل بهره وری در صنعت حمل و نقل جاده ای- مسافری
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت دولتی-مدیریت مالی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اصفهان سال اخذ مدرک : ----
عنوان پایان نامه : ----
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان طول دوره : تیرماه 1379
عنوان دوره: تربیت مدرس تخصصی کارآفرینی
ارائه دهنده : کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : دیماه 1388
عنوان دوره: ISO 9000:Internal Quality Auditing
ارائه دهنده : EAQA
محل دوره : IRAN-Esfahan طول دوره : Jan 2001
عنوان دوره: مهارتهای ICDL
ارائه دهنده : ITCC International Academy
محل دوره : IRAN-Esfahan طول دوره : April 2011
عنوان دوره: ممیزی ISO 14001:2004
ارائه دهنده : ITCC International Academy
محل دوره : IRAN-Esfahan طول دوره : May 2011
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : دیماه 1390
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه طول دوره : خردادماه 1384
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس دروس پژوهش عملیاتی، مدیریت تولید، اقتصاد مهندسی، مدیریت مالی، ریاضیات و آمار کاربردی، کارآفرینی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای اصفهان، مبارکه، دهاقان، کرج تاریخ دوره : از سال 1376