گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : نازی نام خانوادگی : کریمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : karimi_nazli@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : نوزادان، زنان و زايمان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اموزش مامایی
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی تبریز سال اخذ مدرک : 87
عنوان پایان نامه : تاثیر روش خزیدن نوزاد به سمت سینه مادر بر اضطراب پس از زایمان
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زایمان فیزیواوژیک
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره :