گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : ملااحمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Manager@iaudehagh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : مديريت کار آفريني - مديريت مالي - مديريت استراتژيک-
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : آموزش ابتدائی
دانشگاه محل تحصیل : ازاد نجف اباد سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : آموزش ابتدائی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد نجف اباد سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد نجف اباد سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کاردبرد وسائل آموزشی
ارائه دهنده : وزارت آموزش وپرورش
محل دوره : تهران طول دوره : 15روز
عنوان دوره: روش های تدریس دروس ابتدائی
ارائه دهنده : اداره کل آموزش وپرورش اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 7روز
عنوان دوره: دوره آموزشی چگونگي تدوين طرحهاي پژوهشي
ارائه دهنده : دانشگاه ازاد
محل دوره : تهران طول دوره : 3روز
عنوان دوره: دوره آموزشي تبيين سياستهاي كلي نظام اداري ومالی كشور
ارائه دهنده : سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
محل دوره : تهران طول دوره : 15روز
عنوان دوره: دوره آموزشی همت مضاعف كار مضاعف و راهكارهاي اجرائي نمودن آن در کشور
ارائه دهنده : وزارت کار وتعاون وامور اجتماعی
محل دوره : تهران طول دوره : 2روز
عنوان دوره: دوره آموزشی رهبری تحول در مدارس
ارائه دهنده : وزارت آموزش وپرورش
محل دوره : تهران طول دوره : 4روز
عنوان دوره: دوره آموزشي روش تحقيق پيشرفته دانشجویان دکتری
ارائه دهنده : دانشگاه ازاد
محل دوره : تهران طول دوره : 10روز
عنوان دوره: دوره آموزشی مديريت کيفيت جامع ((TQ M
ارائه دهنده : سازمان مدیریت صنعتی کشور
محل دوره : اصفهان طول دوره : 3روز
عنوان دوره: مدیریت و اصول روابط عمومی
ارائه دهنده : اداره کل آموزش وپروش اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 2روز
عنوان دوره: آشنایی با ساختار دانشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : تهران طول دوره : 3روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ارزشیابی توصیفی
محل دوره : دانشگاه ازاد دهق تاریخ دوره : سال89
عنوان دوره : مدیریت کار آفرینی
محل دوره : مرکز فنی حرفه ای نجف اباد تاریخ دوره : 86
عنوان دوره : امور مالی در شرکت های سهامی خاص
محل دوره : سازمان مدیریت صنعتی تهران تاریخ دوره : 91