گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق بین الملل

بيوگرافي

نام : بابک نام خانوادگی : رفعت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : babak7163@gmail.com
ایمیل : Babak7163@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : Public international law Responsibility of States and International organization Law of the Sea
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : Public International Law
دانشگاه محل تحصیل : Islamic Azad University of Bushehr سال اخذ مدرک : 2012
عنوان پایان نامه : ُSurvey the united nations peacekeeping forces responsibility