گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - حسابداری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : علیمرادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حسابداري مالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : بررسی مشکلات استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان