مرجان نوروزی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-خاكشناسي

بيوگرافي

نام : مرجان نام خانوادگی : نوروزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : nassim_sae@yahoo.com, nassim@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : رابطه آب، خاک و گياه- تنش شوري- مدل سازي انتقال آب و املاح- مدل هاي کمّي جذب آب توسط ريشه (مدلهاي کمّي شوري)- مدلHydrus1D, 2D/3D- مدل SWAP
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه : ارزیابی مدل های کمّی جذب آب توسط ریشه و مدل های رایانه ای (SWAP و Hydrus 1D,2D/3D) در برآورد عملکرد سورگوم، حرکت آب و انتقال املاح در خاک با نسبت های مختلف آب دریای خزر
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-علوم خاک، فیزیک و حفاظت خاک
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : تأثیر کاربرد پتاسیم بر تعدیل شوری خاک و بهبود عملکرد دو رقم جو (صحرا و پروداکتیو ) در شرایط کاربرد نسبتهای مختلف آب دریای خزر
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی- خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : کرم های خاکی و نقش آنها بر حاصلخیزی و باروری خاک
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارشناس رتبه دو در رشته/ گرایش تخصصی فیزیک خاک
ارائه دهنده : نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران
محل دوره : ساری طول دوره : -
عنوان دوره: پرورش دهنده قارچ دكمه اي
ارائه دهنده : فنی و حرفه ای
محل دوره : ساری طول دوره : ساعت120
عنوان دوره: پرورش دهنده قارچ صدفي
ارائه دهنده : فنی و حرفه ای
محل دوره : ساری طول دوره : ساعت50
عنوان دوره: باغبان- SAS
ارائه دهنده : فنی و حرفه ای
محل دوره : ساری طول دوره : ساعت60،116
عنوان دوره: مهارتهاي كسب و كار(كارآفريني)
ارائه دهنده : جهاد دانشگاهی واحد مازندران
محل دوره : ساری طول دوره : ساعت72
عنوان دوره: کارآفرینی در حوزه کشاورزی
ارائه دهنده : شرکت کشت دانه های روغنی (موسسه کاریابی شمال)
محل دوره : ساری طول دوره : ساعت50
عنوان دوره: پرورش گل در فضای آزاد - پرورش گل های آپارتمانی
ارائه دهنده : فنی و حرفه ای
محل دوره : ساری طول دوره : 157ساعت, ساعت90
عنوان دوره: پرورش گل های پیازی در فضای آزاد
ارائه دهنده : فنی و حرفه ای
محل دوره : ساری طول دوره : ساعت92
عنوان دوره: کشت تراریوم- GPS- GIS
ارائه دهنده : فنی و حرفه ای
محل دوره : ساری طول دوره : ساعت 10، 47،60
عنوان دوره: دوره های کامپیوتر، مکالمه و گرامر زبان
ارائه دهنده : فنی و حرفه ای،موسسه زبان افق فردا
محل دوره : ساری طول دوره : ساعت530-520
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آبیاری، خاک، تاسیسات و ادوات باغبانی،آفات و بیماری ها،کاشت
محل دوره : هنرستان کشاورزی دخترانه تاریخ دوره : 1391-92
عنوان دوره : آزمایشگاه مکانیک خاک
محل دوره : موسسه آموزش عالی ساریان تاریخ دوره : 1387-91
عنوان دوره : تحلیل داده های کشاورزی با نرم افزار آماری SAS
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری تاریخ دوره : 1396
عنوان دوره : کنترل و شبیه سازی آبیاری گیاه با نرم افزار کامپیوتری cropwat
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری تاریخ دوره : 1396
عنوان دوره : آزمایشگر تجزیه خاک و گیاه
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری تاریخ دوره : 1396
عنوان دوره : تهیه و تدوین پروپوزال
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری تاریخ دوره : 1397