گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : سلیمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m.salimi2000@yahoo.com
ایمیل : m.salimi2000@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي، مديريت آموزشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :