گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : شهرام نام خانوادگی : فرود
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : s.foroud@gmail.com
ایمیل : s.foroud@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فناوري اطلاعات
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : فرایند ها و عوامل موثر براستقرار نظام مدیریت تکنولوژی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :