گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق

بيوگرافي

نام : عبدالرضا نام خانوادگی : روزبه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rezaroozbeh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : الكترونيك