گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-زراعت
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : عبدالرضا نام خانوادگی : اقتداری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.eghtedary@khuisf.ac.ir
ایمیل : a.eghtedar@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : گلخانه توليد بذر هيبريد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : - تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز در ذرت دانه¬ای
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارگاه مدیریت گلخانه
ارائه دهنده :
محل دوره : هلند (2007) طول دوره : 80 ساعت
عنوان دوره: کارگاه کشت بدون خاک
ارائه دهنده :
محل دوره : هلند (2009) طول دوره : 72 ساعت
عنوان دوره: کارگاه تولید سبزی و صیفی در گلخانه
ارائه دهنده :
محل دوره : ترکیه (2007) طول دوره : 80 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : - تدریس کارگاه مدیریت گلخانه برای کاربران خصوصی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
محل دوره : دانشگاه تاریخ دوره : 1388-90
عنوان دوره : - تدریس کارگاه کشت بدون خاک برای کاربران خصوصی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
محل دوره : دانشگاه تاریخ دوره : 1388-90