گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کلام-فلسفه دینی

بيوگرافي

نام : فرشاد نام خانوادگی : علی یاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farshadaliyari100@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فلسفه- کلام و عرفان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : کلام، گرایش فلسفه دین و مسایل جدید کلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی الهیات عرفانی مولانا و بوناونتورا
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اندیشه اسلامی- کلام و فلسفه- ادیان و عرفان- زبان عربی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تاریخ دوره :