گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فقه وحقوق جزا

بيوگرافي

نام : محمد اسمعیل نام خانوادگی : نصیری زارچ
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : NASIRI_e@HOTMAIL.COM
زمینه تحقیقاتی : فقه و حقوق