فرزین صیادی
گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : فرزین نام خانوادگی : صیادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farzin_sayadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :