فرهاد رمضان زاده
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

بيوگرافي

نام : فرهاد نام خانوادگی : رمضان زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farhad.ramezanzadeh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تعليم وتربيت