مهندس بابک امینی بهبهانی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - عمران-مهندسی ژئوتکنیک

بيوگرافي

نام : بابک نام خانوادگی : امینی بهبهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بهسازي خاک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران- عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران- ژئوتکنیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : بررسی اثر نانو ذرات و الیاف پلی استر بازیافتی بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران- ژئوتکنیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : ----
عنوان پایان نامه : -----