سید حمید رضا اعتضادی
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تغذیه دام

بيوگرافي

نام : سید حمید رضا نام خانوادگی : اعتضادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : hetezady@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : طيور