وحید حاجی حیدری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی و علوم ورزشی

بيوگرافي

نام : وحید نام خانوادگی : حاجی حیدری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : vahid.varnus@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بازاريابي