گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

نام : جعفر نام خانوادگی : صادقی فر
تاریخ تولد :
محل تولد : استهبان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : jafar.sadeghifar@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پايان نامه کارشناسي ارشد:((بررسي رابطه نظام ارزشي با تعهد سازماني دبيران))،استاد راهنما مرحوم دکتر اصغر رضويه و استاد راهنما مرحوم دکتر اکبر مسعودي از پيشکسوتان دانشگاه شيراز،(دانشکده علوم تربيتي )،داوري پايان نامه با نمره19 (درجه عالي)به پايان رسيد که موفق به کسب امتيازمطلوب از کميسيون ارزيابي ((آثار وتأليفات))سازمان آموزش و پرورش استان فارس گرديدو در نهايت مورد پذيرش ((شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش)) قرار گرفت ولوح تقدير ((پژوهش هاي برتر فرهنگي)) استان را به خود اختصاص داد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی گرایش دبیری
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اولین دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی در شهرستان استهبان(اتمام آزمون جامع )
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: بیش از هزار ساعت دوره های آموزشی،پژوهشی،فرهنگی
ارائه دهنده : عمدتا وزارت آموزش و پرورش
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مهارت های هفتگانه (WORD-WINDOWS-INTERNET-POWER POINT-EXEL-ACCESS-IT:(ICDL
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: گواهی نامه آموزش (آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات ISI) از پژوهشگاه علوم وفن آوری اطلاعات ایران
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دارای مدرک کانون زبان ایران
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دارای مدرک زبان بین المللی IAUEPT
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: گواهی دوره های آشنایی با روش تحقیق کیفی دانشگاه شیراز.
ارائه دهنده : دکتر محمدی.دانشیار دانشگاه شیراز
محل دوره : کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدرس دانشگاه های(آزاد اسلامی ،پیام نور،فرهنگیان ،) و دانشکده فنی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : استاد راهنمای پایان نامه های زیادی از دانشجویان علوم تربیتی(مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی) دانشگاه ها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدرس دوره های کوتاه مدت پیام نور
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدرس دوره های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش
محل دوره : تاریخ دوره :
سوالات تحقيق پايان نامه ارشد:
1-آيا بين نظام ارزشي وتعهد سازماني دبيران رابطه اي وجود دارد؟
2-آيابين نظام ارزشي دبيران زن ودبيران مرد تفاوت معنا دار وجود دارد؟
3-آيا بين نظام ارزشي دبيران با سابقه ي بيشتر وسابقه کمتر تفاوت معنادار وجود دارد؟
4-ترتيب ابعاد متفاوت نظام ارزشي از جهت رابطه با تعهد سازماني دبيران به چه صورت است؟