گروه آموزشی : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : عاطفه نام خانوادگی : اکبری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : atefe.akbari66@yahoo.com
ایمیل : atefe.akbari66@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : كليه امور تخصصي مرتبط با رشته
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 89
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(مرکزی) سال اخذ مدرک : 92
عنوان پایان نامه :