فرهاد سلیمیان
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : فرهاد نام خانوادگی : سلیمیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : salimian_f@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : IT