گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : نادری
تاریخ تولد : 1356/06/14
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : naderiali1356@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : استانداردهاي حسابداري- سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري-حسابداري مالي و حسابداري صنعتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : استانداردهای حسابداری
محل دوره : سازمان مدیریت صنعتی ایران تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت مالی
محل دوره : سازمان تحقیقات صنعتی ایران تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت مالی-استانداردهای حسابداری -حسابداری صنعتی
محل دوره : صنایع هواپیماسازی ایران تاریخ دوره :
عنوان دوره : سیستم حسابداری بانکی
محل دوره : بانک مهر ایران تاریخ دوره :
عنوان دوره : دروس تخصصی حسابداری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه تاریخ دوره :
عنوان دوره : دروس تخصصی حسابداری
محل دوره : دانشگاه غیر انتفاعی المهدی تاریخ دوره :
عنوان دوره : استانداردهای حسابداری
محل دوره : سازمان صنایع دفاع ایران تاریخ دوره :
عنوان دوره : دروس تخصصی حسابداری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد تاریخ دوره :
عنوان دوره : دروس تخصصی حسابداری
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی تاریخ دوره :
عنوان دوره : دروس تخصصی حسابداری
محل دوره : دانشگاه پیام نور تاریخ دوره :