گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : قبادی
تاریخ تولد : 1350/06/30
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mohsen.13016@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : دبیری زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : شهرضا سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : قرآن و روابط بین الملل
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زبان انگلیسی مقطع متوسطه
محل دوره : آموزش و پرورش استان اصفهان تاریخ دوره :