مهندس مریم فروغی ابری
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبيعي-محیط زیست-ارزیابی و آمایش
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : فروغی ابری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : mforoughi83@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :