فاروق محبوبی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : فاروق نام خانوادگی : محبوبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : arkanandalibi@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علمي پژوهشي