دکتر دانیال نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : دانیال نام خانوادگی : نصر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عمران- راه و ترابری
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد مخلوط های آسفالتی نیمه گرم و مخلوط های آسفالتی گرم
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : عمران- راه و ترابری
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات رئولوژیکی قیرهای اصلاح شده با پلیمر ترموپلاستیک الاستومری