دکتر سعید شریفی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : شریفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sa.sharifi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران(اصفهان) سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : سبک زندگی در کلانشهر اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : تدوین مولفه های آموزش فرهنگ شهروندی