گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم دامي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیدنورالدین نام خانوادگی : طباطبائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sntabaee@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سيد نورالدين طباطبايي
متولد 1337
محل تولد: آباده
زمان و محل تحصيل:
ابتدايي: 1344 تا 1350 دبستان قشقايي شهرستان آباده
 دبيرستان:  1350 تا 1356دبيرستان امام جمعه شهرستان آباده
ليسانس: 1368 تا 1372 دانشگاه صنعتي اصفهان
کارشناسي ارشد: 1372 تا 1374 دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتري: 1378 تا 1382 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران