گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-اقتصادي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : علی خان نام خانوادگی : نصراصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : nasr@khuisf.ac.ir??
ایمیل : ali.nasr21@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :


بسم تعالی

استاديار پایه 15، زمين شناسي، علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان تمام وقت از سال 1379 تا کنون.

متاهل و متولد 1345

عمده فعالیت های اجرایی و پژوهشی

1-فعالیت های پژوهشی

1-1 انتشار کتاب 20 عنوان

       تالیف 6  عنوان

      ترجمه 4 عنوان

     گردآوری 5 عنوان

     مجموعه مقالات همایش 5 عنوان

1-2 انتشار مقاله 15 عنوان

       مقالات ISI  3

       مقالات علمی- پژوهشی 9 عنوان

       مقالات علمی- ترویجی 3 عنوان

1-3 طرح های پژوهشی 9 مورد

      طرح های پژوهشی انجام شده 7 مورد

     طرح های پژوهشی در دست اجرا 2 مورد

2-4 افتخارات

    پژوهشگر نمونه طی 5 دوره از 86 تا 90

استاد برجسته در زمینه آموزشی در سال تحصیلی90-91

   کاندید کتاب سال جمهوری اسلامی طی دو دوره 86 و 91

 

3-سوابق اجرایی

-دانشگاهی

مدیر پژوهش 88-81

مدیر انتشارات 82-91

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 83-86

مدیر گروه علوم پایه 79-81

مدیر گروه کارشناسی ارشد پترولوژی 88-90

مدیر دفتر همکاری های علمی و پژوهشی 88- تا کنون

دبیر شورای پژوهشی 81-88

دبیر شورای انتشارات دانشگاه 82-تاکنون

دبیر شورای عالی انفورماتیک و اطلاع رسانی 82-84

موسس و دبیر تشکل اسلامی اساتید دانشگاه(اندیشوران) 85-90

دبیری همایش های ملی و منطقه ای 5 مورد

-غیردانشگاهی

عضو  سازمان نظام مهندسی معدن

مدیر و کارشناس ارشد شرکت های معدنی وابسته به معادن و فلزات  68-78
Ali-Khan Nasr-Esfahani, an assistant professor of geology at Islamic Azad University, Khorasgan branch(Isfahan), received his B.Sc. in geology from Kerman University, Iran, in 1990. He obtained his M.Sc. in economic geology from Kerman University in 1993 and PhD from Tehran Science and Research University in 1999. His present research interests are ore petrology, geochemistry and economic geology. He has compiled and published several papers and books on petrology, mineralogy and economic geology.