گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : ارسلان نام خانوادگی : جمادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : arsalan.jamadi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور استان تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی تخفیف و تبدیل مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارآموزی قضاوت
ارائه دهنده : قوه قضاییه
محل دوره : تهران طول دوره : 9ماه