گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : اکبر نام خانوادگی : پیرستانی
تاریخ تولد : 1357/03/01
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.pirestani@khuisf.ac.ir
ایمیل : a.pirestani@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دامپزشک
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رافینوز بر پارامترهای اسپرم گاو در شرایط انجماد و ذوب
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : مقایسه محیط کشت جنین vero و TCM بر تکوین جنین گاو
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: میکرواینجکشن
ارائه دهنده : دانشگاه تربیت مدرس
محل دوره : دانشگاه تربیت مدرس طول دوره :
عنوان دوره: PCR
ارائه دهنده : دانشگاه ازاد اسلامی گرمسار و شهرکرد
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی گرمسار و شهرکرد طول دوره :
عنوان دوره: تولید جنین آزمایشگاهی و انتقال جنین
ارائه دهنده : پژوهشکده رویان
محل دوره : اصفهان - پژوهشکده رویان طول دوره :
عنوان دوره: شبیه سازی
ارائه دهنده : پژوهشکده رویان
محل دوره : اصفهان - پژوهشکده رویان طول دوره :
اکبر پيرستاني
متولد 1357 صادره از  استان اصفهان
متاهل داراي يک فرزند
مدرک تحصيلي: دکتري دامپزشکي - دکتري تخصصي مامايي و بيماريهاي توليد مثل دام