گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

نام : ابراهیم نام خانوادگی : آذرینوند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : daryaazaren@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : درمان شناختي رفتاري استرس
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره وراهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :