گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : امیر نام خانوادگی : انوریان فرد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : amir.anvarian@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات اراک سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : ارائه یک سبک برای عاملگرایی توزیع شده به کمک سیستم های تبدیل گراف